Preisträger 2020

Yoonsoo Kil(Gesang)

Preise : 1. Preis

Changhyun Kim(Klavier)

Preise : 2. Preis

Dahee Min(Gesang)

Preise : 2. Preis

Sunwoo Hwang(Flöte)

Preise : 3. Preis

Nayun Kim(Gesang)

Preise : 3. Preis